Skupinové programy

Přípravka pro předškoláky

Jedná se o program pro předškoláky nebo malé školáky (prvňáčky), který je zaměřený na komplexní rozvoj dítěte s důrazem na oslabené oblasti jednotlivce. Vhodný je tedy pro děti od 5 do 8 let a doporučujeme ho zejména dětem, které mají v daném roce odklad povinné školní docházky. Na program ale dochází i předškoláci bez odkladu, kteří potřebují věnovat přípravě na školu trochu více času než jejich vrstevníci (mají nějaké speciální potřeby a oslabení v oblastech, které jsou důležité pro hladký vstup do školy a následné osvojení čtení, psaní a počítání). 

Program je vedený zábavnou formou, s dětmi pracujeme respektujícím přístupem, podle principů Montessori pedagogiky. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na kompetence potřebné pro nástup do školy – trénují a rozvíjí samostatnost, logické myšlení, pozornost, myšlení, paměť, zrakové a sluchové vnímání, matematické a předmatematické dovednosti, komunikační dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci, grafomotoriku, senzomotoriku, spolupráci a další oblasti, dle aktuální potřeby jednotlivých dětí ve skupině.

Program je veden speciálními pedagogy – více informací o Martinovi můžete získat ZDE a o Barboře ZDE.

Je vyžadována účast v celém programu (docházka během celého školního roku – září až červen), jelikož jednotlivé části programu na sebe přímo navazují a postupně se zvyšuje jejich náročnost. Nelze tedy absolvovat jen některé lekce.

K absolvování programu je potřebná spolupráce rodičů – děti mají vždy na další lekci danou domácí práci (vy dostanete veškeré instrukce a materiály v uzavřené skupině na FB), kterou na další lekci donesou a budou s ní, v rámci programu, dále pracovat. Počítejte tedy s tím, že bude třeba, abyste pomohli dítěti se doma na další lekci připravit – v případě, že nebude mít s sebou svoji práci, nebude moct s námi absolvovat část programu v dané lekci. 

Příprava na školu probíhá každé pondělí od 13.00 hod. (uzavřená skupina pro děti docházející k nám do školičky – v případě, že máme v této skupince volná místa, lze do ní zařadit i děti, které k nám do školičky nedochází) a od 15.00 hod. (přístupná i pro děti, které nechodí do naší školičky). Program nebude probíhat v případě, že na daný den vyjde státní svátek a o vánočních prázdninách.

Platba za zvolený program je paušální = v případě neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích se platba nevrací a nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu – lekce propadá.

V ceně programu jsou již zahrnuty všechny pomůcky na jednotlivé lekce, pracovní listy pro domácí přípravu a metodická podpora rodičů – uzavřená skupina na FB. 

Začínáme každoročně v polovině září, abychom dětem poskytli prostor pro poprázdninovou adaptaci do běžného režimu – letos tedy startujeme v pondělí 19. 9. 2022.

Program je rozložen do celého školního roku, koná se vždy 1x týdně v délce 60 minut. Maximální počet dětí ve skupině je 6, aby bylo možno zajistit individuální přístup, dle potřeb a možností každého dítěte. Program je možno absolvovat pouze jako celek!


Intenzivní přípravka na školku

Velmi často se na nás obrací rodiče, kteří by rádi dali své děti do školky (ať k nám nebo jinam), nicméně jejich děti na školku ještě nejsou připraveny – odloučení, spolupráce, akceptace řízené aktivity, úroveň percepčních a kognitivních dovedností atp. V terapeutické školičce jsme jsme pro tyto děti zřídili integrační skupinku, která jim poskytne bezpečné terapeutické prostředí, ve kterém získají potřebné zkušenosti a dovednosti pro co nejhladší začlenění do MŠ. 

Jedná se o cílený terapeutický skupinový program pro maximálně 5 dětí, který probíhá 2x v týdnu a to po dobu 4 po sobě jdoucích týdnů (červen). Program lze absolvovat pouze jako celek. Platba za zvolený program je paušální a v případě neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích se platba nevrací a nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu – lekce propadá.

Program trvá vždy 60 minut a na všech lekcích jsou s dětmi přítomni i rodiče, kteří budou během v rámci programu zaškolováni do práce s dětmi a podpory programu v domácím prostředí. V několika případech pak na chvilku lekce opouštějí, aby si děti zvykaly i na jejich nepřítomnost. 

Program je veden speciálním pedagogem (Martin nebo Barbora).

PŘÍPRAVKU OTEVÍRÁME PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 3 PŘIHLÁŠENÝCH. 

Program přípravky je zaměřen na komplexní rozvoj dětí s důrazem na osvojení samostatnosti a základních sebeobslužných činností, rozvoj spolupráce, akceptace řízené aktivity a postupné zapojení se, rozvoj pozornosti, rozvoj komunikace, nácviky zvládání běžných denních situací atp. Veškeré aktivity probíhají podle naší metodiky MANNAZ. Děti vedeme respektujícím způsobem s využitím principů Montessori pedagogiky.

  • nácviky – samostatnost, sebeobsluha, spolupráce, řízená aktivita, běžné denní situace…
  • rozvoj komunikace
  • básničky, písničky, říkanky s pohybem
  • volná i řízená hra
  • pohybové aktivity
  • tvoření

Intenzivní přípravka na školku je otevřena při minimálním počtu 3 přihlášených. Na všech lekcích jsou s dětmi přítomni rodiče, kteří jsou zapojeni do programu a učí se podpoře a rozvoji svého dítěte. Přípravka probíhá v červnu, a to 2x týdně 60 minut.

Visit Us On Facebook