Skupinové programy

Příprava na školu – „Klub předškolák“

Jedná se o program pro předškoláky nebo malé školáčky (prvňáčky), který je zaměřený na komplexní rozvoj dítěte s důrazem na oslabené funkce jednotlivce. Vhodný je tedy zejména pro děti od 5 do 8 let a doporučujeme ho zejména dětem, které mají v daném roce odklad povinné školní docházky. Na program ale dochází i předškoláci, kteří potřebují věnovat přípravě na školu trochu více času než jeho vrstevníci (mají nějaké speciální potřeby a oslabení v oblastech, které jsou důležité pro následné osvojení čtení, psaní a počítání). Není primárně určený pro děti s odkladem, jak je to mnohdy chápáno.

Program je vedený zábavnou a hravou formou. Rozvíjí a procvičuje pozornost, myšlení, paměť, zrakové a sluchové vnímání, matematické a předmatematické dovednosti, komunikační dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci, grafomotoriku, senzomotoriku, spolupráci a další oblasti dle potřeby jednotlivých dětí ve skupině.

Program je veden speciálními pedagogy – Martin má skupinu od 13.00 a Barbora od 15.00 hod. – více informací o Martinovi můžete získat ZDE a o Barboře ZDE.

Je vyžadována účast v celém programu (docházka během celého školního roku), jelikož jednotlivé části programu na sebe přímo navazují a postupně se zvyšuje jejich náročnost.

Ve školním roce 2021/2022 bude přípravka na školu probíhat každé pondělí od 13.00 hod. a od 15.00 hod. – dle skupiny, kam bude zařazeno vaše dítě = čas si nelze zvolit, skupiny jsou tvořeny tak, aby v nich byly děti s podobnými potřebami a výkonem. Program nebude probíhat v případě, že na daný den vyjde státní svátek a o vánočních prázdninách. V případě neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích o tom prosím informujte dopředu přímo svého lektora, aby případně mohl dítěti připravit materiály pro domácí procvičování nebo zařadit zameškanou lekci do individuální terapie (pokud dítě na tuto dochází nebo ji má v rámci programu školky).

Začínáme každoročně v polovině září, abychom dětem poskytli prostor pro poprázdninovou adaptaci do běžného režimu – startujeme tedy v pondělí 13. 9. 2021.

Program je rozložen do celého školního roku, koná se vždy 1x týdně 60 minut. Maximální počet dětí ve skupině je 6, aby bylo možno zajistit individuální přístup, dle potřeb a možností každého dítěte. Program je možno absolvovat pouze jako celek!


Příprava na školku – „Integrační skupinka“

Velmi často se na nás obrací rodiče, kteří by rádi dali své děti do školky (ať k nám nebo jinam), nicméně tyto děti na školku ještě nejsou připraveny – odloučení, spolupráce, akceptace řízené aktivity, úroveň percepčních a kognitivních dovedností atp. V terapeutické školičce jsme proto ztřídili integrační skupinku, která těmto dětem poskytnebezpečné terapeutické prostředí, ve kterém získají potřebné dovednosti ke zvládnutí klasické školkové docházky.

Jedná se o cílený terapeutický skupinový program pro maximálně 3 děti, který probíhá 2x v týdnu od 8.00 do 12.00 hod. Je vyžadována účast v celém programu (docházka během celého školního roku), jelikož jednotlivé části programu na sebe přímo navazují.

Program je veden pedagožkou s dlouholetou praxí – chci se podívat, kdo integrační skupinku vede.

Účast dítěte v této skupince je vhodné doplnit o individuální terapeutickou péči v četnosti 1x týdně, kde s dítětem pracujete pod vedením terapeuta (speciálního pedagoga) a naučíte se veškeré námi zaváděné principy podporovat i v domácím prostředí. Takovýto ucelený „balíček“ dokáže během 1 roku připravit dítě na vstup do MŠ.

Program skupinky je složen ze dvou částí. První část je zaměřena na cílenou terapeutickou péči a druhá část se zaměřuje na integraci – využívá se pobytu dětí ze školičky venku, děti z integrační skupinky se k nim přidávají. Pokud se vycházka kvůli špatnému počasí nekoná, děti se věnují dále svému programu.

Program integrační skupinky je zaměřen na komplexní rozvoj dětí s důrazem na osvojení samostatnosti a základních sebeobslužných činností, rozvoj spolupráce, akceptace řízené aktivity a postupné zapojení se, rozvoj pozornosti, rozvoj komunikace, nácviky zvládání běžných denních situací atp. Veškeré aktivity probíhají podle naší metodiky MANNAZ. Děti vedeme respektujícím způsobem s využitím prvků alternativní a zážitkové pedagogiky.

  • nácviky – samostatnost, sebeobsluha, spolupráce, řízená aktivita, běžné denní situace…
  • rozvoj komunikace
  • básničky, písničky, říkanky s pohybem
  • volná i řízená hra
  • pohybové aktivity
  • tvoření

Ve školním roce 2021/2022 bude integrační skupinka probíhat každý týden v úterý a ve středu od 8.00 do 12.00 hod. Program nebude probíhat v případě, že na daný den vyjde státní svátek a o vánočních prázdninách. V případě neúčasti dítěte o tom prosím informujte dopředu přímo pedagoga, aby případně mohl dítěti připravit aktivity pro domácí procvičování.

Integrační skupina je otevřena 2x týdně v délce 4 hodin. Nejedná se o službu hlídání dětí, jedná se o cílenou terapeutickou aktivitu zaměřenou na přípravu dětí na vstup do MŠ. Maximální počet dětí ve skupince je 3. Tento program je poskytován pouze jako celek – délka trvání 1 rok.


Rozvoj řeči a komunikace – logopedická skupinová terapeutická aktivita

Jedná se o skupinový terapeutický program pro děti s narušenou komunikační schopností ve věku od 3 do 8 let. Děti jsou rozděleny do skupin dle úrovně komunikace a porozumění, nikoliv dle věku.

Program je vedený zábavnou a hravou formou. Rozvíjí a procvičuje všechny dílčí oblasti, které jsou zásadní pro rozvoj řeči, komunikace a porozumění – jemnou a hrubou motoriku, koordinaci, pozornost, zrakové a sluchové vnímání, rytmizaci, paměť, slovní zásobu, oromotoriku a mnoho dalšího.

Program je veden pedagožkou s dlouholetou praxí a vzděláním logopedického asistenta + program kroužku je garantován klinickou logopedkou Mgr. Kateřinou Vondráčkovou – chci se podívat, kdo předškoláka vede. Je vyžadována účast v celém programu (docházka během celého školního roku), jelikož jednotlivé části programu na sebe přímo navazují.

Ve školním roce 2021/2022 bude logopedická skupinová terapie probíhat každé úterý od 14.00 do 15.00 a od 15.00 do 16.00 hod. – dle skupiny, kam bude zařazeno vaše dítě, čas si nelze zvolit. Program nebude probíhat v případě, že na daný den vyjde státní svátek a o vánočních prázdninách. V případě neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích o tom prosím informujte dopředu přímo pedagoga, aby případně mohl dítěti připravit materiály pro domácí procvičování.

Program je rozložen do celého školního roku, koná se vždy 1x týdně 60 minut. Počet dětí ve skupině je 6, aby bylo možno zajistit skutečně individuální přístup, dle potřeb každého dítěte. Program je možno absolvovat pouze jako celek!

Visit Us On Facebook