Skupinové programy

Příprava na školu – „Klub předškolák“

Jedná se o program pro předškoláky nebo malé školáky (prvňáčky), který je zaměřený na komplexní rozvoj dítěte s důrazem na oslabené funkce jednotlivce. Vhodný je tedy pro děti od 5 do 8 let a doporučujeme ho zejména dětem, které mají v daném roce odklad povinné školní docházky. Na program ale dochází i předškoláci bez odkladu, kteří potřebují věnovat přípravě na školu trochu více času než jejich vrstevníci (mají nějaké speciální potřeby a oslabení v oblastech, které jsou důležité pro následné osvojení čtení, psaní a počítání). 

Program je vedený zábavnou a hravou formou, s dětmi pracujeme respektujícím přístupem, podle principů Montessori pedagogiky. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na kompetence potřebné pro nástup do školy – trénují a rozvíjí samostatnost, logické myšlení, pozornost, myšlení, paměť, zrakové a sluchové vnímání, matematické a předmatematické dovednosti, komunikační dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci, grafomotoriku, senzomotoriku, spolupráci a další oblasti, dle aktuální potřeby jednotlivých dětí ve skupině.

Program je veden speciálními pedagogy – Martin má skupinu od 13.00 hod. a Barbora od 15.00 hod. – více informací o Martinovi můžete získat ZDE a o Barboře ZDE.

Je vyžadována účast v celém programu (docházka během celého školního roku – září až červen), jelikož jednotlivé části programu na sebe přímo navazují a postupně se zvyšuje jejich náročnost. Nelze tedy absolvovat jen některé lekce.

Příprava na školu probíhá každé pondělí od 13.00 hod. (uzavřená skupina pro děti docházející k nám do školičky – v případě, že máme v této skupince volná místa, lze do ní zařadit i děti, které k nám do školičky nedochází) a od 15.00 hod. (pro děti, které nechodí do naší školičky). Program nebude probíhat v případě, že na daný den vyjde státní svátek a o vánočních prázdninách. V případě neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích o tom prosím informujte dopředu přímo svého lektora, aby (v případě vašeho zájmu) mohl dítěti připravit materiály pro domácí procvičování. Platba za zvolený program je paušální a v případě neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích se platba nevrací a nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu – lekce propadá.

Začínáme každoročně v polovině září, abychom dětem poskytli prostor pro poprázdninovou adaptaci do běžného režimu – startujeme tedy v pondělí 13. 9. 2021.

Program je rozložen do celého školního roku, koná se vždy 1x týdně 60 minut. Maximální počet dětí ve skupině je 6, aby bylo možno zajistit individuální přístup, dle potřeb a možností každého dítěte. Program je možno absolvovat pouze jako celek!


Intenzivní přípravka na školku

Velmi často se na nás obrací rodiče, kteří by rádi dali své děti do školky (ať k nám nebo jinam), nicméně tyto děti na školku ještě nejsou připraveny – odloučení, spolupráce, akceptace řízené aktivity, úroveň percepčních a kognitivních dovedností atp. V terapeutické školičce jsme jsme pro tyto děti zřídili integrační skupinku, která jim poskytne bezpečné terapeutické prostředí, ve kterém získají potřebné dovednosti a zkušenosti pro co nejhladší začlenění do MŠ. 

Jedná se o cílený terapeutický skupinový program pro maximálně 5 dětí, který probíhá 2x v týdnu a to po dobu 4 po sobě jdoucích týdnů (červen). Program lze absolvovat pouze jako celek. Platba za zvolený program je paušální a v případě neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích se platba nevrací a nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu – lekce propadá.

Program trvá vždy 60 minut a na všech lekcích jsou s dětmi přítomni i rodiče, kteří budou během v rámci programu zaškolováni do práce s dětmi a podpory programu v domácím prostředí. V několika případech pak na chvilku lekce opouštějí, aby si děti zvykaly i na jejich nepřítomnost. 

Program je veden speciálním pedagogem (Martin nebo Barbora).

PŘÍPRAVKU OTEVÍRÁME PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 3 PŘIHLÁŠENÝCH. 

Program přípravky je zaměřen na komplexní rozvoj dětí s důrazem na osvojení samostatnosti a základních sebeobslužných činností, rozvoj spolupráce, akceptace řízené aktivity a postupné zapojení se, rozvoj pozornosti, rozvoj komunikace, nácviky zvládání běžných denních situací atp. Veškeré aktivity probíhají podle naší metodiky MANNAZ. Děti vedeme respektujícím způsobem s využitím principů Montessori pedagogiky.

  • nácviky – samostatnost, sebeobsluha, spolupráce, řízená aktivita, běžné denní situace…
  • rozvoj komunikace
  • básničky, písničky, říkanky s pohybem
  • volná i řízená hra
  • pohybové aktivity
  • tvoření

Intenzivní přípravka na školku je otevřena při minimálním počtu 3 přihlášených. Na všech lekcích jsou s dětmi přítomni rodiče, kteří jsou zapojeni do práce s dítětem a učí se jeho podpoře a rozvoji. Přípravka probíhá v červnu (4 týdny), a to 2x týdně v délce 60 minut.

Visit Us On Facebook