CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

Poskytujeme ucelený systém terapeutické péče dětem s neurovývojovými poruchami a jejich rodinám. Dětem pomáháme dosáhnout co nejvyššího stupně samostatnosti a začlenění do běžného života, rodinám těchto dětí pak pomáháme žít život co nejvíce podle jejich představ. Terapeutickou péči sestavujeme vždy podle aktuálních potřeb a možností dítěte i celé jeho rodiny. Pracujeme podle vlastní metodiky MANNAZ, která je založena na respektu a spolupráci s rodinou. Zároveň celý proces začnenění do bežného života podporujeme vzděláváním odborníků, rodičů i veřejnosti a úzkou spoluprácí s běžnými mateřskými a základními školami. Snažíme se dělat vám život jednodušší...
TERAPEUTICKÁ ŠKOLIČKA

TERAPEUTICKÁ ŠKOLIČKA

Školka pro děti se speciálními potřebami, která se zaměřuje na přípravu dětí pro vstup do běžných škol.

KOMPLEXNÍ TERAPEUTICKÁ PÉČE

KOMPLEXNÍ TERAPEUTICKÁ PÉČE

Ucelená terapeutická péče zaměřená na komplexní rozvoj dítěte a kvalitu života celé rodiny.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Konzultace a poradenství pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami.

ZOOTERAPIE

ZOOTERAPIE

Speciálně-pedagogická terapie se zvířaty - koně, psi. Jedná se o terapeutickou aktivitu s účastí zvířete.

VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání rodičů i odborných pracovníků v pomáhajících profesích (pedagogové, asistenti, chůvy...)

TERÉNNÍ SLUŽBY

TERÉNNÍ SLUŽBY

Komplexní péče mimo naše zařízení (vyšetření a zákroky u lékařů a zubařů, řešení obtížných situací v MŠ/ZŠ atp.)

PROGRAM PRO SOUROZENCE

PROGRAM PRO SOUROZENCE

Individuální terapeutický program pro děti s neurovývojovými poruchami a jejich sourozence.

PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU A ŠKOLU

PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU A ŠKOLU

Skupinové programy zaměřené na cílenou přípravu dětí pro vstup do mateřskýcha základních škol.

SLUŽBY PRO MŠ/ZŠ

SLUŽBY PRO MŠ/ZŠ

Komplexní podpora pedagogických pracovníků při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Visit Us On Facebook