Vzdělávání

Součástí naší komplexní péče je vzdělávání pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami. Pravidelně pořádáme semináře, webináře, workshopy, supervizí setkání, skupinové konzultace a podpůrné skupiny. V rámci těchto akcí poskytujeme teoretický i praktický základ z oblasti péče, výchovy, vzdělávání a terapie dětí se speciálními potřebami.

Lektory vzdělávání jsou naši terapeuti, kteří mají dlouholeté zkušenosti v komplexní péči o děti s PAS, ADHD, vývojovou dysfízií a dalšími neurovývojovými poruchami. Rádi Vám předají své zkušenosti z praxe.

Semináře jsou prokládány mnoha příklady z praxe, které pomohou pochopení probíraného tématu. Workshopy jsou vedeny čistě prakticky a webináře obsahují množství materiálů, příkladů, ukázek atp., které nám vykompenzují osobní kontakt. Snažíme se o předávání informací způsobem, který Vás neunudí 🙂

V čem se naše vzdělávání liší od ostatních?

Naši lektoři pracují v praxi

Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti. Všichni naši lektoři denně pracují s dětmi s NVP a jejich rodinami a o své know-how se s Vámi rádi podělí. Odříkávání pasáží z odborné literatury u nás tedy nečekejte.

Učíme vlastní metodiku

Při práci s dětmi s NVP používáme vlastní jedinečnou metodiku, která je založená na respektu, individuálním přístupu a učení prožitkem. Rádi Vám, během našeho vzdělávání, části této metodiky předáme.

Připravujeme pro praxi

Co se u nás naučíte, dokážete následně i používat v praxi. Naším cílem je předat Vám u každého tématu ucelený koncept, se kterým budete vědět co, jak, kdy a proč dělat. Učíme prožitkovými metodami, názorně a efektivně.

VEŠKERÉ POŘÁDANÉ AKCE A JEJICH POPIS NAJDETE V UDÁLOSTECH NA NAŠEM FACEBOOKU – ZDE.

Visit Us On Facebook