Vzdělávání

Součástí naší komplexní péče je vzdělávací systém pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami a pro pedagogické pracovníky. Rodičům poskytujeme základní teoretický i praktický základ z oblasti péče, výchovy a vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Pedagogům a asistentům pedagoga pomáháme získat kompetence pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními potřebami, kteří jsou v rámci inkluze začleněni do běžnách MŠ a ZŠ.

Lektory vzdělávání jsou naši terapeuti, kteří mají dlouholeté zkušenosti v komplexní péči o děti s PAS, ADHD, vývojovou dysfízií a dalšími neurovývojovými poruchami. Rádi Vám předají své zkušenosti z praxe.

Semináře jsou prokládány mnoha příklady z praxe, které pomohou pochopení probíraného tématu. Workshopy jsou vedeny čistě prakticky a webináře obsahují množství materiálů, příkladů, ukázek atp., které nám vykompenzují osobní kontakt, který jsme v současné době nuceni eliminovat. Snažíme se o předávání informací způsobem, který Vás neunudí 🙂

V čem se naše vzdělávání liší od ostatních?

Naši lektoři pracují v praxi

Rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti. Všichni naši lektoři denně pracují s dětmi s NVP a jejich rodinami a o své know-how se s Vámi rádi podělí. Odříkávání pasáží z odborné literatury u nás tedy nečekejte.

Učíme vlastní metodiku

Při práci s dětmi s NVP používáme vlastní jedinečnou metodiku, která je založená na respektu, individuálním přístupu a učení prožitkem. Rádi Vám, během našeho vzdělávání, části této metodiky předáme.

Připravujeme pro praxi

Co se u nás naučíte, dokážete následně i používat v praxi. Naším cílem je předat Vám u každého tématu ucelený koncept, se kterým budete vědět co, jak, kdy a proč dělat. Učíme prožitkovými metodami, názorně a efektivně.

Visit Us On Facebook