Terénní služby

CO POSKYTUJEME V RÁMCI TERÉNNÍCH SLUŽEB?

  • účast při vyšetření a zákrocích u lékařů a zubařů
  • socio-terapeutické nácviky v terénu
  • supervizované nácviky zvládání problémového chování doma nebo na veřejnosti
  • pozorování/diagnostiku dítěte a jeho chování doma, na veřejnosti, ve školce/škole
  • edukaci pedagogických pracovníků ve školce/škole (konkrétní přístupy a metodické postupy při práci s našimi klienty)
  • začlenění dítěte do kolektivu ve školce/škole – besedy s dětmi ve třídě, socio-terapeutické nácviky

Velmi často se na nás obrací rodiče s dotazy ohledně zvládnutí náročných situací u lékařů, zubařů, doma, na veřejnosti nebo ve školkách a školách. Přípravu dětí i rodičů na tyto situace zvládneme v našem centru, ale poslední fází nácviku je pak absolvování situace „na ostro“, včetně edukace přítomných odborníků o postupu. I tuto část pak absolvuje terapeut s Vámi a dítětem. Docházíme s dětmi na lékařská vyšetření a zákroky (nejčastěji EEG, odběry krve, zubní vyšetření a ošetření), provádíme terapii, nácviky i diagnostiku v domácím prostředí nebo na veřejnosti, ve školkách, školách a všude tam, kde je potřeba.

Samotnému absolvování náročných situací v terénu předchází pravidelné nácviky s terapeutem v našem centru v Kralupech nad Vltavou, zaškolení rodičů do konkrétních metod a postupů a následná pravidelná příprava rodičem v domácím prostředí.

Lékařská vyšetření a ošetření

Vzhledem k tomu, že mezi našimi klienty začalo přibývat „neošetřitelných“ dětí, jejichž ošetření u lékařů bylo podmíněno analgosedací nebo narkózou, což je pro pro tyto děti poměrně rizikové, začali jsme řešit jiné možnosti zvládnutí těchto situací. Postupem času jsme vyvinuli program pro přípravu dětí na náročné situace ve zdravotnických zařízeních. Jedná se o ucelenou metodiku zaměřenou na zvládnutí vyšetření nebo zákroku bez nutnosti zklidňující medikace. Vždy je ale třeba vybrat lékaře, který bude trpělivý, respektující a přístupný dělat svoji práci jinak než je běžně zvyklý. Pokud takového lékaře nemáte, poskytneme Vám kontakty na lékaře, se kterými se nám dobře spolupracuje a znají již naší práci a naše specifické potřeby.

Socio-terapeutické nácviky v terénu

Nácviky v domácím prostředí klienta, v okolí bydliště, v obchodě, ve školkách a školách atp. zaměřené na rozvoj samostatnosti a začlenění do běžného života. V rámci těchto nácviků, upravujeme prostředí a podmínky dané situace, pracujeme s dítětem a zaškolujeme rodiče do jednotlivých přístupů a metodických postupů, aby byli co nejdříve schopni tyto nácviky provádět samostatně, bez přítomnosti terapeuta.

Supervizované nácviky zvládání problémového chování v terénu

V tomto případě terapeut vede rodiče při řešení problémového chování dítěte v terénu. Nejčastěji se pak jedná o zvládání nežádoucího chování na veřejnosti. Supervizovaným nácvikům předchází zaškolení rodiče do jednotlivých přístupů a metodických postupů a pravidelný trénink práce rodič-dítě, pod vedením terapeuta, v našem centru komplexní péče.

Pozorování a diagnostika dítěte v domácím prostředí

V rámci komplexní speciálně-pedagogické diagnostiky je pro nás občas důležité vidět dítě i mimo naše centrum komplexní péče, takže se domlouváme na návštěvě dítěte doma nebo v MŠ. V domácím diagnostikujeme děti, které v cizím prostředí nejsou schopni reagovat tak, jako ve známém a pro něj bezpečném prostředí – zajišťujeme takto relevanci výsledků testování.

Docházka do MŠ/ZŠ našich klientů

Na žádost rodičů docházíme do školek a škol našich klientů, a to za účelem edukace pedagogů o vhodných přístupech a metodických postupech při práci s našimi klienty, předání dětí z péče naší terapeutické školičky do péče běžných MŠ/ZŠ, socio-terapeutických nácviků, terapie nežádoucího chování a začlenění do kolektivu třídy.

Visit Us On Facebook