Terapie, které v rámci komplexní péče využíváme

Pracujeme podle vlastní metodiky MANNAZ, která kombinuje klasické i alternativní přístupy a je založena na respektování individuality jedince, jeho aktuálních potřeb, možností a schopností. Komplexní terapeutická péče je vedena formou hry a zážitkového učení.

Speciální pedagogika

 • diagnostika a terapie se zaměřením na rozvoj oslabených oblastí
 • většinou se zaměřujeme na rozvoj spolupráce, komunikace, porozumění, adekvátního chování a emočních projevů, sociální interakce, samostatnosti, motoriky, koordinace, poznávacích schopností, vnímání a dalších oblastí dle aktuální potřeby
 • využíváme klasické i alternativní terapeutické metody
 • v rámci speciální pedagogiky zařazujeme:
  • CANISTERAPII
  • MUZIKOTERAPII
  • TRAMPOLÍNOTERAPII
  • SENZORICKOU INTEGRACI
  • MINDFULNESS
  • RELAXAČNÍ A MEDITAČNÍ TECHNIKY
  • METODU DOBRÉHO STARTU
  • ZNAKOVÝ JAZYK PRO BATOLATA Baby Signs®
  • a další…

Fyzioterapie

 • diagnostika a terapie psychomotorického vývoje
 • terapeutické masáže
 • kinesiotaping
 • míčkování
 • Dornova metoda
 • Breussova masáž

Sociální rehabilitace

 • nácvik konkrétních pohybových stereotypů, které jsou pro dítě problematické: nácvik úchopů, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj koncentrace, koordinace, vytrvalosti a výkonnosti
 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • nácvik sebeobsluhy: stravování, osobní hygiena, oblékání
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 • sociální nácviky

Zooterapie

 • canisterapie v rámci speciálně-pedagogické terapie
 • hiporehabilitace v rámci speciálně-pedagogické terapie (Duhová cesta, z.s.)

Neurovývojová stimulace

Senzorická integrace

Kraniosakrální terapie

Reflexní terapie

Marmová terapie (marmová masáž)

AMETHYST BioMat™

Bachova květová terapie

Aromaterapie

Fytoterapie a dietetika

Visit Us On Facebook