Poskytujeme ucelený komplex služeb pro děti s neurovývojovými poruchami a jejich rodiny. Naším cílem je co nejvyšší stupeň zařazení těchto dětí do běžného života. Pracujeme s dětmi od narození do věku 18 let. Mnohdy se na nás obrací rodiče již při prvním podezření na nějaký „problém“, v době, kdy ještě dítě nemá žádnou diagnózu, ale vývoj neprobíhá standardně – nejčastěji pak s tím, že dítě ve dvou letech nemluví. V takovém případě Vám pomůžeme zorientovat se v systému péče v ČR, navrhneme vhodnou komplexní terapeutickou péči přímo pro dané dítě, doporučíme potřebná vyšetření u specialistů a předáme Vám kontakty. V některých případech však dojde k tomu, že se vidíme pouze jednou, ukážeme Vám potřebný terapeutický postup k vyrovnání aktuálního oslabení a na základě jeho aplikace v domácím prostředí se vše velmi rychle srovná a naše spolupráce tak končí po prvním setkání. Poskytujeme tedy dlouhodobé, krátkodobé i jednorázové služby.

Nejčastěji k nám dochází děti s PAS, ADHD, poruchami řeči a komunikace. Velmi často k nám pak přichází rodiče v době, kdy si všimnou prvních odchylek od „běžného vývoje“. Dítě je tedy bez diagnózy a my jsme mnohdy prvními, na koho se rodiče obrací. Pro přijetí do péče nevyžadujeme diagnózu ani absolvovaná základní vyšetření u specialistů – důležité je včasné zahájení terapie.

Pokud terapie děti baví, její efektivita stoupá až o 60%

Pracujeme podle vlastní jedinečné metodiky pro práci s dětmi se speciálními potřebami. Naše terapeutická péče je složena ze speciální pedagogiky, sociální rehabilitace, fyzioterapie a dalších terapií tak, aby komplexně rozvíjela každé dítě, podle jeho aktuálních potřeb a možností. Terapie probíhají formou hry a zážitkového učení, respektují aktuální potřeby a možnosti dítěte. Pomáháme rodičům podporovat své děti správným způsobem a umožnit jim tak co nejrychlejší rozvoj osobnosti, k čemuž slouží pravidelné semináře, workshopy, konzultace a supervize.

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Základem naší péče je komplexní rozvoj dítěte se zaměřením na oslabené oblasti.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Rozvíjí veškeré dovednosti potřebné k maximálnímu začlenění do běžného života.

FYZIOTERAPIE

Komplexní rozvoj dítěte spočívá ve správném fungování těla jako celku, proto ani terapii pohybu nelze opomíjet.

DALŠÍ TERAPIE

Neuro-vývojová stimulace, senzorická integrace, zooterapie, marmová terapie, kraniosakální terapie, reflexní terapie, BioMat, aromaterapie, Bachovy esence…

Visit Us On Facebook