Bc. Olesya Baranyuk

Olesya je matkou chlapce s PAS a s Barborou se seznámily právě díky jejímu synovi, který v roce 2015 začal k Barboře docházet na hiporehabilitaci a dodnes je klientem jak v Duhové cestě, tak v Mannazu.

Olesya se od zahájení prvních terapií svého syna průběžně sebevzdělávala v nejrůznějších oblastech, aby mohla synovi vždy poskytovat tu nejlepší možnou péči. Díky tomu a její soustavné podpůrné péči dělal (a dělá) Vasyl neuvěřitelné pokoky a dnes, i přes poměrně negativní prognózu v raném věku, dochází do běžné ZŠ s asistentem peadgoga a patří mezi jedničkáře. Když Barbora viděla, kolik nejrůznějších terapeutických metod Olesya s Vasylem zvládá v domácím prostředí pravidelně realizovat (a to na úrovni srovnatelné s průměrným terapeutem), motivovala ji ke studiu Speciální pedagogiky, aby mohla svými znalostmi a zkušenostmi pomáhat dalším dětem. Olesya následně vystudovala Speciální pedagogiku – vychovatelství, během studia absolvovala řadu dalších specializačních vzdělávacích kurzů a absolvovala řadu supervozovaných terapeutických jednotek pod vedením Barbory v terapeutické školičce Mannaz.

Olesya se pravidelně vzdělává v oblastech konvenčních terapeutických přístupů, i v přístupech „alternativních“. Jako matka preferuje pro svého syna přírodní prostředky přes farmakologickou léčbou. V Mannazu se specializuje na klienty, kteří s terapií začínají a pracuje s nimi v oblasti senzorické integrace, neuro-vývojové stimulace, pasivní jógy, AAK se zaměřením na znakování a dále využívá další přístupy, které propojuje s metodikou MANNAZ a vytváří tak terapeutickou péči šitou na míru konkrétnímu dítěti, jeho aktuálním možnostem a potřebám. Dále pracuje se školáčky, kterým pomáhá rozvíjet jejich oslabení, aby ve škole udrželi tempo s vrstevníky.

Kurzy a semináře, které Olesya absolvovala:

  • Úvod DIRFloortime®
  • Úvod do Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme®
  • Neuro-vývojová stimulace ve školní praxi – Pohybem se učíme®
  • Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT™)
  • Sensory integration in dialog by Ulla Kiesling
  • Praktická cvičení pro děti s vývojovou dysfázií
  • Rozvoj sluchového a zrakového vnímání
  • Neuropedagogical motor practies for childrem with different develomental dysfunctions
  • Teaching Communication Skills to Children with Autism and Other Develomental Disabilities
  • Diferenciální diagnostika u dětí s PAS

Visit Us On Facebook