Vzdělávání pro rodiče

Jedním ze základních předpokladů efektivní terapeutické péče je úzká spolupráce s rodinou dítěte. Náš systém komplexní terapeutické péče děti připravuje na běžný život, nicméně je pak už jen na rodičích, aby s dětmi ten život žili. K tomu je ovšem potřeba svému dítěti porozumět, umět ho vhodně podpořit při zavádění osvojených dovedností do praxe a naučit se pracovat s jeho specifiky tak, aby příliš neomezovaly fungování v běžném životě. Pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami, proto pořádáme vzdělávací akce, které jsou zaměřeny na nejrůznější témata, která se týkají výchovy, vzdělávání a péče o tyto děti. Zárověň pořádáme i workshopy, které jsou zaměřené na získání osobního zážitku a praktické zkušenosti.

Pravidelně pořádáme semináře, workshopy a přátelská setkání se sdílením zkušeností. Dalším způsobem vzdělávání rodičů jsou pak společné víkendové aktivity rodin a terapeutů, které jsou zaměřeny na nácvik sociálních dovedností a zvládámí problémových situací v běžném životě.

Aktuální program našich vzdělávacích akci a podrobné informace k jednotlivým událostem najdete vždy na našem Facebooku. V případě zájmu o účast na vybrané události je třeba se závazně přihlásit přímo přes vybranou událost („ZÚČASTNÍM SE“) – pouze v tomto případě Vám budeme rezervovat místo. Pokud nemáte facebookový účet a nemůžete se tedy prostřednictvím Facebooku k události přihlásit, kontaktujte Mgr. Barboru Janoudovou prostřednictvím emailu (janoudova@mannaz.cz). V případě, že se následně nemůžete zúčastnit, prosíme o odhlášení se z události, abychom měli vždy aktuální informace o počtu účastníků a mohli jsme případně oslovit další zájemce – máme omezenou kapacitu prostor. Pokud je událost zpoplatněna, platí se vždy na místě v hotovosti.

Visit Us On Facebook