CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

Poskytujeme ucelený systém terapeutické péče dětem s neurovývojovými poruchami a jejich rodinám. Dětem pomáháme dosáhnout co nejvyššího stupně samostatnosti a začlenění do běžného života, rodinám těchto dětí pak pomáháme žít život co nejvíce podle jejich představ. Terapeutickou péči sestavujeme vždy podle aktuálních potřeb a možností dítěte i celé jeho rodiny. Pracujeme podle vlastní metodiky MANNAZ, která je založena na respektu a spolupráci s rodinou. Zároveň celý proces začlenění do běžného života podporujeme vzděláváním odborníků, rodičů i veřejnosti a úzkou spoluprací s běžnými mateřskými a základními školami. Snažíme se dělat vám život jednodušší...
TERAPEUTICKÁ ŠKOLIČKA

TERAPEUTICKÁ ŠKOLIČKA

Školka pro děti se speciálními potřebami, která se zaměřuje na přípravu dětí pro vstup do běžných škol.

KOMPLEXNÍ TERAPEUTICKÁ PÉČE

KOMPLEXNÍ TERAPEUTICKÁ PÉČE

Ucelená terapeutická péče zaměřená na komplexní rozvoj dítěte a kvalitu života celé rodiny.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Konzultace a poradenství pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami.

SKUPINOVÉ PROGRAMY

SKUPINOVÉ PROGRAMY

Skupinové terapeutické aktivity poskytující cílenou podporu v oblasti rozvoje oslabených funkcí.

DIAGNOSTIKA

DIAGNOSTIKA

Speciálně pedagogická diagnostika s plánem pedagogické podpory a diagnostika školní zralosti.

TERÉNNÍ SLUŽBY

TERÉNNÍ SLUŽBY

Komplexní péče mimo naše zařízení (vyšetření a zákroky u lékařů a zubařů, řešení obtížných situací v MŠ/ZŠ atp.)

VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání rodičů i odborných pracovníků v pomáhajících profesích (pedagogové, asistenti, chůvy...)

SLUŽBY PRO MŠ/ZŠ

SLUŽBY PRO MŠ/ZŠ

Komplexní podpora pedagogických pracovníků při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZOOTERAPIE

ZOOTERAPIE

Speciálně-pedagogická terapie se zvířaty - koně, psi. Jedná se o terapeutickou aktivitu s účastí zvířete.

I v době aktuálně nepříznivé epidemiologické situace poskytujeme bezpečné prostředí pro Vás a Vaše děti.

Terapeutické místnosti jsou vybaveny čističkami vzduchu, které běží nepřetržitě, a celou budovu pravidelně ošetřujeme germicidní lampou, což je zařízení používané ke sterilizaci operačních sálů. Pravidelná desinfekce virucidními prostředky je pro nás samozřejmostí. Účast v komplexní péči je podmíněna 100% zdravím dětí, doprovodu i jejich okolí - dítě s "rýmičkou" u nás tedy nepotkáte!
Visit Us On Facebook