Příprava na školku a školu

Příprava na školku – „Integrační skupina“

Velmi často se na nás obrací rodiče s tím, že by rádi dali své děti do školky, ale mají pocit, že jejich dítě ještě není úplně připraveno, přestože věk na to už má. Mají obavy, že by docházka do školky, jako mnohdy první forma separace od rodičů, mohla v dítěti zanechat negativní otisk. S tímto absolutně souhlasíme. V terapeutické školičce máme proto individuálně řešený adaptační program, který ale stále není standardem ve všech školkách. Přitom je právě vstup do školky nejdůležitější částí celého období vzdělávání a významným způsobem ovlivňuje další vývoj dítěte, jeho vnímání sebe samého i vztahy s ostatními. Je proto namístě postupovat v této situaci citlivě a s rozvahou a nedat na dobré rady ostatních (zejména ty ve stylu „Dejte ho do školky a neřešte to, oni si tam s ním poradí. My jsme to taky přežili a nikdo to neřešil…“).

Otevřeli jsme proto „přípravku“ na školku, kam by děti mohli 1x za měsíc na hodinu docházet a pod odborným vedením si udělat zdravý návyk na skupinovou aktivitu bez přítomnosti rodičů.

Program přípravky je zaměřen na komplexní rozvoj dětí s důrazem na zapojení do řízené činnosti, spolupráci, pozornost, samostatnost a zvládání odloučení. Veškeré aktivity probíhají hravou formou, podle naší metodiky. Děti vedeme respektujícím způsobem.

  • básničky, písničky, říkanky s pohybem
  • volná i řízená hra
  • pohybové aktivity
  • tvoření

Integrační skupina je aktuálně otevřena 1x měsíčně v délce 60 minut a je vždy pouze pro přihlášené – nejedná se o služby hlídání dětí, jedná se o terapeutickou aktivitu. Počet dětí ve skupině je 5. Je potřeba docházet pravidelně, jednorázová akce nebude mít požadovaný efekt.

Aktuálně otevřenou přípravku najdete vždy v našich FB událostech, kde se na ni také můžete přihlásit. V případě zájmu, nás můžete také kontaktovat a my Vám sdělíme všechny potřebné informace. Přípravku má na starost Eva Jůnová, obracejte se prosím přímo na ni.

Příprava na školu – „Klub předškolák“

Jedná se o program pro předškoláky nebo malé školáčky, který je zaměřený na komplexní rozvoj dítěte s důrazem na oslabené funkce jednotlivce. Vhodný je tedy zejména pro děti od 5 do 8 let a doporučujeme ho zejména dětem, které mají v daném roce odklad povinné školní docházky.

Program je vedený zábavnou a hravou formou. Rozvíjí a procvičuje pozornost, myšlení, paměť, zrakové a sluchové vnímání, matematické a předmatematické dovednosti, komunikační dovednosti, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci, grafomotoriku, senzomotoriku a spolupráci.

Program je veden pedagožkou s dlouholetou praxí – chci se podívat, kdo předškoláka vede. Je vyžadována účast v celém programu (docházka během celého školního roku), jelikož jednotlivé části programu na sebe přímo navazují.

Program je rozložen do celého školního roku, koná se vždy 1x týdně 60 minut. Počet dětí ve skupině je 5, aby bylo možno zajistit skutečně individuální přístup, dle potřeb každého dítěte. Program je možno absolvovat pouze jako celek!

Začínáme každoročně v říjnu (první říjnový týden), abychom dětem poskytli dostatek prostoru pro poprázdninovou adaptaci do běžného režimu.

Ve školním roce 2020/2021 bude přípravka na školu probíhat každý čtvrtek od 15.00 do 16.00hod. Program nebude probíhat v případě, že na daný den vyjde státní svátek a o vánočních prázdninách. V případě neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích o tom prosím informujte dopředu přímo pedagoga, aby případně mohl dítěti připravit materiály pro domácí procvičování.

Visit Us On Facebook