Podporují nás

Děkujeme firmě GitLab za zakoupení licence pro ZOOM. Díky tomu můžeme poskytovat kvalitnější podporu našim klientům, v době omezení provozu vládními nařízeními, a zároveň nám to umožňuje realizovat online vzdělávání pro rodiče, pedagogy a další odborníky v pomáhájících profedích, ke kterému nás tato doba dovedla.

Firma GitLab nám poskytla sponzorský dar v roce: 2021

Děkujeme firmě Látky Mráz za opakovanou podporu naší školičky prostřednictvím darování zbytkových látek pro výtvarnou činnost našich dětí a k výrobě terapeutických pomůcek. Množství různých materiálů nám umožňuje s dětmi velmi krestivně pracovat a děti práce s látkami skutečně baví.

Firma Látky Mráz nás opakovaně podpořila v roce: 2018, 2019, 2020

Děkujeme firmě Bidfood Kralupy s.r.o. za opakovanou podporu naší školičky prostřednictvím sponzorského daru na nákup terapeutických pomůcek, které bychom si jinak z našeho rozpočtu nemohli dovolit a pro naše děti jsou velkým přínosem.

Firma Bidfood Kralupy s.r.o. nám poskytla sponzorský dar v roce: 2017, 2018, 2019

Visit Us On Facebook