Odborné poradenství

S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?

Obecně se zabýváme problematikou neurovývojových poruch u dětí od narození do 18 let. Nejčastěji pak s klienty řešíme:

 • zorientování se v problematice neurovývojových poruch a možnostech péče o tyto děti
 • získání prvních ucelených, a pro vás využitelných, informací po získání diagnózy
 • vysvětlení zpráv a odborných posudků od lékařů a specialistů
 • konzultace aktuálně nastavené komplexní péče
 • doporučení a kontakty na kvalitní pracoviště péče o děti s NVP
 • výchovu a vzdělávání dětí s NVP (obecně)
 • začlenění do vrstevnické skupiny/třídy v rámci inkluze
 • obecné nastavení péče o děti s NVP
 • možnosti terapie dětí s NVP
 • obecné postupy pro rozvoj oslabených oblastí
 • konkrétní problémy, které rodiče dětí s NVP potřebují řešit

Nabízíme konzultace a poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a péče o děti s neurovývojovými poruchami.  Máme stabilní tým odborníků se širokým mezioborovým přesahem a úzce spolupracujeme s řadou externích specialistů na danou problematiku, díky čemuž dokážeme poskytovat odbornou konzultační a poradenskou činnost v opravdu širokém rozsahu a v případě potřeby předáme kontakt na specialistu v dané problematice. Poradenství je koncipováno jako jednorázová nebo občasná služba, bez přítomnosti dětí.

Konzultační a poradenské služby poskytujeme osobně v našem centru komplexní péče v Kralupech nad Vltavou, online i telefonicky.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ODBORNÝM PORADENSTVÍM A KOMPLEXNÍ PÉČÍ?

Komplexní péče je cílená a opakovaná činnost, ať už probíhá v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Poradenství pak slouží nejčastěji k jednorázové nebo občasné konzultaci aktuální situace, získání pohledu nezúčastněné strany nebo ke konzultaci konkrétního tématu. Často tyto služby využívají rodiče, kteří se nově dozvěděli diagnózu svého dítěte a hledají relevantní informace k nové životní situaci nebo rodiče, kteří chtějí zkonzultovat správnost aktuálního nastavení výchovy a vzdělávání. Obecně platí, že se nejedná o dlouhodobou spolupráci ale jen o jednorázovou službu. Poradenství, narozdíl od komplexní péče, probíhá bez přítomnosti dítěte (jedná se o konzultaci případu, ne o konkrétní práci s dítětem – k té právě pak slouží komplexní péče). 

JAK PROBÍHÁ KONZULTACE/PORADENSTVÍ?

Po zaslání přihlášky obdržíte email s přístupovými údaji do klientské zóny, kde se přes rezervační systém můžete objednat k vybranému terapeutovi. Při přihlášení prosím uveďte, zda máte zájem o spolupráci formou osobních setkání v centru komplexní péče v Kralupech nad Vltavou nebo o online či telefonickou formu komunikace. Vždy je nutné objednat se na konkrétní den a hodinu. Online komunikace probíhá přes Skype, ZOOM nebo Meet. Telefonické komunikace pak buď formou klasického hovoru nebo videohovoru přes FaceTime, Whats App nebo Messenger. Konzulzace/poradenství jsou v délce 30, 60 nebo 90 minut – požadovanou délku uveďte vždy při objednání na konkrétní termín.

Visit Us On Facebook