Komplexní terapeutická péče

CO NABÍZÍME?

  • poradenství pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami
  • komplexní speciálně-pedagogickou diagnostiku pro MŠ/ZŠ
  • ucelenou terapeutickou péči pro děti od narození do 18 let
  • individuální přístup respektující potřeby a možnosti dítěte i rodiny
  • otevřené prostředí pro spolupráci s rodiči
  • podporu rodičů ve výchově a rozvoji dětí
  • zácvik rodičů do jednotlivých aktivit podporujících rozvoj dítěte
  • vedení „domácí“ práce rodičů s dětmi
  • mezioborový spolupracující tým specialistů
  • externě spolupracující specialisty, lékaře a celostní praktiky

Terapeutickou péči poskytujeme vždy v ucelené formě tak, aby docházelo k rozvoji dítěte ve všech oslabených oblastech. Naším cílem je komplexní rozvoj dítěte, dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a jeho začlenění do běžného života. Pracujeme vždy zcela individuálně, podle aktuálních potřeb dítěte i celé jeho rodiny, protože terapie se nesmí stát pro rodinu nadměrnou zátěží, jinak se dříve nebo později začne „šidit“ a začíná začarovaný kruh. Máme stabilní tým specialistů se širokým mezioborovým přesahem a úzce spolupracujeme s řadou externích odborníků, díky čemuž dokážeme pokrýt široké spektrum péče. Poskytujeme dlouhodobou spolupráci i jednorázové služby.

Naší specializací jsou neurovývojové poruchy. Nejčastěji k nám dochází děti, které potřebují pomoc s komplexním rozvojem v oblasti percepčních, kognitivních a motorických funkcí. Dále pak děti, které mají potíže v sociální oblasti nebo mají poruchy chování.

Komplexní péče je vždy navržena individuálně, podle aktuálních potřeb, schopností a možností daného dítěte i celé jeho rodiny, jelikož prostředí, ve kterém dítě žije je pro výsledky terapie zásadní. Proto se zaměřujeme nejdříve na to, co Vás v danou chvíli nejvíce „pálí“ a následně řešíme to, co je potřeba z našeho pohledu.

Pracujeme vždy s aktuálním stavem dítěte, ne s jeho diagnózou. K nám tedy můžete přijít ještě před diagnostikou nebo uzavřením diagnózy – nejlépe hned, jak si u svého dítěte všimnete jakékoliv odchylky od běžného vývoje. V rámci komplexní péče využíváme jak konvenční, tak alternativní přístupy, které mezi sebou kombinujeme tak, aby docházelo k co největší efektivitě.

Nejdůležitější částí komplexní péče je spolupráce s rodiči, kteří za naší podpory, s dětmi pracují doma a průběžně dětem pomáhají převádět získané znalosti a dovednosti do běžného života. V rámci podpory, rodičům poskytujeme zaškolení do jednotlivých podpůrných aktivit, vedení terapeutické péče realizované doma rodiči, konzultace a poradenství, supervize a vzdělávání v oblasti péče o děti se speciálními potřebami.

JAK U NÁS TERAPIE PROBÍHAJÍ?

Vyžadujeme přímou účast rodičů při terapii = rodič je aktivní účastník terapeutického procesu. Pouze ve výjimečných případech (kdy je k tomu vážný důvod) pracujeme s dítětem bez přítomnosti rodiče, na čemž se ale vždy předem společně dohodneme.

Část terapie je dítě vedeno terapeutem (rodič sleduje a učí se), následně je rodiči vše vysvětleno (co viděl a proč to bylo tak a ne jinak), poté je dítě vedeno rodičem, kterého vede terapeut (a ihned upravuje případné nedostatky v přístupu a postupech). Na konci terapie si terapeut s rodičem shrne cíle domácí práce, na kterých bude rodič s dítětem denně pracovat. Až bude toto zvládnuto, rodič se spojí s terapeutem a domluví si další termín terapie. Někteří klienti tak chodí 1x týdně, někteří 1x za měsíc – každý podle svých individuálních potřeb a možností. Během období, kdy pracuje rodič s dítětem doma, se lze terapeutů na cokoliv zeptat v uzavřené facebookové skupině pro podporu klientů naší komplexní péče (MANNAZ komplexní péče – podpůrná skupina pro rodiče). V této skupině rodiče naleznou i velké množství podpůrných materiálů.

Pro nás je důležité, aby od nás rodič odcházel s tím, že ví, co má doma s dítětem dělat a věřil si, že to dokáže.

Konzultace, poradenství a vedení rodičů při práci s dítětem je možno realizovat i online (přes ZOOM).

Visit Us On Facebook